AiR Booking log ind

Ønsker du at blive oprettet som bruger? Klik her:

 

Mobil nr.: 20705586

Mobile Pay: 53783880

Reg. nr.: 6192
Konto: 0018069784

Købsbetingelser - privatkunder

Klippekort
Afmelding senest kl. 14 dagen før, ellers mister man et klip.

Klippekorts varighed 6 mdr.
 
Reklamationspligt
Hvis leverancen er i uoverensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber indenfor senest 14 dage reklamere.
 
Fejl og mangler
For at påberåbe at en vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglen anmeldes tilAiR Pilates så snart den er opdaget. Køber skal beskrive hvad fejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen er forekommet. AiR Pilates er kun ansvarlig for fejl og mangler, der forekommer indenfor 2 år, efter salgstidspunktet.
 
AiR Pilates`s mangelansvar
Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte, og forudsat at ovenstående er opfyldt, har AiR Pilates berettiget og forpligtet sig til indenfor rimelig tid,at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt nedslag i prisen, således at manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvisAiR Pilates ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og AiRPilateshar modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.
 
Returnering af en vare bekostes af køber og skal ske inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. Efterkravsgebyr returneres ikke.
 
AiR Pilates's ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage.
 
Produktansvar
AiR Pilates er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad der følger af loven.Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning, er derfor frabedt.

 

Betaling/Levering

Betaling
Du kan enten betale med Dankort, Visa dankort, Visa Electron, Maestro, VPay, JCB, MasterCard og American Express. Kreditkort tillægges gebyr på 5 kr.mens der tillægges % gebyr på udenlandske kort afhængig af korttype, samt et gebyr til postvæsenet, ved betaling pr. efterkrav. Gebyrets størrelse varierer afhængig af forsendelsestype, efter postvæsenets tariffer.
Straks efter bestilling og evt. betaling over Internettet vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.
 
Levering
Levering anses for sket, så snart varen er udleveret fra lager til enten fragtmand eller PostDanmark.
AiR Pilates, påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand efter transport, eller transportens længde.
AiR Pilates vil for så vidt det er muligt levere den købte varer inden for 5dage efter købet er foretaget.
 
Fortrydelsesretten for købte varer er 14 dage.

Klippekort er personlige og kan ikke overdrages uden forudgående aftale med AiRPilates.

 

Købsbetingelser - Firmaer

Reklamationspligt
Hvis leverancen er i uoverensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber indenfor senest 14 dage reklamere.
 
Fejl og mangler
For at påberåbe at en vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglen anmeldes til AiR Pilates så snart den er opdaget. Køber skal beskrive hvad fejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen er forekommet. AiR Pilates er kun ansvarlig for fejl og mangler, der forekommer indenfor 2 år, efter salgstidspunktet.
 
AiR Pilates`s mangelansvar
Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte, og forudsat at ovenstående er opfyldt, har AiR Pilates berettiget og forpligtet sig til indenfor rimelig tid, at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt nedslag i prisen, således at manglen må anses for at væreendeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvisAiR Pilates ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og AiR Pilates har modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.
 
Returnering af en vare bekostes af kunden og skal ske inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. Efterkravsgebyr returneres ikke.
 
AiR Pilates's ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage.
 
Produktansvar
AiR Pilates er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad der følger af loven. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning, er derfor frabedt.


Betaling/Levering

Betaling
Du Modtager vedkøb en ordrebekræftelse og /eller kvittering, som indeholder detaljer om købet sammen med en faktura
 
Levering
Leveringsomkostninger varierer efter mængden af varer samt størrelse og vægt,hvorfor omkostningen afholdes af køber og derfor tilskrives fakturaen.
AiR Pilates, påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand efter transport, eller transportens længde. AiR Pilates vil for så vidt det er muligt levere købte varer inden for 7 dage efter bestillingen. Ved køb af klippekort vil der blive åbnet for booking efter betaling er foretaget
 
Der er ingen fortrydelses- og returneringsret.